Online gratis lektion Nivå 2 #1

19.10.2019

Här kommer en andra Online gratis lektion - fast den här gången valde jag lite svårare tanglar att rita än vad vi gjorde i Nivå 1. MEN det innebär inte att det är svårt att rita utan du behöver mer koncentration att rita de tanglarna. 

Tangle för den här lektionen är ... 
1) Onamato
2) Bunzo
3) Cat-kin

Zenjoy!