Lektion 02. Skuggningsteknik i Zentangle(R)

Lektion 02. Skuggningsteknik i Zentangle

Vill du utveckla din skuggningsteknik i din Zentangle verk? Då är den här lektionen för dig! Den här lektionen fokuserar på olika skuggningstekniker med Zentangle metoden. Du kommer att rita 1-2 Bijou vita tiles och 1-2 vita 3,5 inches tiles.
 
Förkunskap: 
Lektion 01
Längd: 2 timmar
Pris för 1 person: 300:- (Inkl. moms, material)
Pris för 2 - 3 personer: 270:- /pp (inkl.moms, material)
Plats: Ett kafé i Västra Hamnen, Malmö eller centrala Stockholm (förhandlingsbart)

Notering: Fika betalas av var och en. 


Kontakta för intresseanmälan