Lektion 04. Reticula & Fragments

Lektion 04. Reticula & Fragments

Gillar du att rita i griden? Gillar du att se hur helheten i din tile bli annorlunda när du ritar olika fragments (en del av mönster) i griden? Du kommer att rita 1-3 tiles under 2 timmars lektion.

Förkunskap:
 Lektion 01 men inga förkunskaper om Reticula & Fragments krävs.
Längd: 2 timmar
Pris för 1 person: 300:- (Inkl. moms, material)
Pris för 2 - 3 person: 270:- /pp (inkl.moms, material)
Plats: Ett kafé i Västra Hamnen, Malmö eller centrala Stockholm (förhandlingsbart)
Notering: Fika betalas av var och en. 

Kontakta för intresseanmälan